منوگزارش تحلیل ریسک‌ لجستیک ایران


خلاصۀ مدیریتی

با پایان یافتن تحریم‌ها علیه ایران، عملکرد این کشور از لحاظ لجستیک در دوره میان‌مدت بهبود خواهد یافت. رفع تحریم‌ها زمینه‌ساز رونق بخش خدمات رفاهی (آب، برق و گاز) خواهد شد که آثار آن در تداوم روند تأمین مناسب سوخت و برق آشکار خواهد شد. انتظار می‌رود شبکه حمل‌ و نقل ایران نیز طی سال‌های آتی بهبود یابد و به بهتر شدن ارتباط‌ها در زنجیره تأمین کمک کند. با این وجود، ایران در حال حاضر هنوز به‌دلیل آثار نامطلوب ناشی از تحریم‌ها بر شبکه‌های حمل و نقل و خدمات رفاهی (آب، برق و گاز) و همچنین برخی نقاط ضعف ساختاری ازجمله موانع تجاری عمده، دسترسی ضعیف به اینترنت و مسائل مربوط به کمبود آب، از عملکرد مناسبی در زمینه لجستیک برخوردار نیست. این ریسک‌ها برای امور تجاری باعث شدند امتیاز ایران در شاخص ریسک‌های لجستیک 51/2 از 100 برآورد شود. اگرچه این امتیاز بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد، اما ایران را در بین 18 کشور حاضر در این منطقه در جایگاه غیررقابتی نهم قرار داده است.

 


فایل نمونه

گزارش تحلیل ریسک‌ لجستیک ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.