منوگزارش پیش‌بینی ریسک‌ امنیت و جرائم در ایران

شامل شاخص ریسک عملیاتی


خلاصۀ مدیریتی

مؤسسات تجاری که موضوع ورود به بازار ایران را بررسی می‌کنند، تصور می‌کنند با مجموعه‌ای از تهدیدهای امنیتی مواجه خواهند شد؛ زیرا تاکنون از شرایط داخلی بازارهای ایران اطلاعات چندانی نداشته‌اند. از این رو به اتخاذ اقدامات احتیاطی جامع و مناسبی روی می‌آورند که متعاقباً هزینه‌های عملیاتی آنها را افزایش خواهد داد. سیاست خارجی کنونی ایران و روابط محدود با غرب، تعداد ریسک‌های امنیتی بین کشورها را افزایش داده است، به علاوه تنش‌ها با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی و رژیم‌صهیونیستی در سطح بالایی قرار دارد. تروریسم نیز از نگرانی‌های اصلی به شمار می‌رود و فعالیت‌های داعش همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی تهران است. محدودیت روابط بین‌المللی ایران باعث شده است پتانسیل جرائم مالی و سایبری در این کشور افزایش یابد و به زعم کشورهای غربی، ظهور شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته در این کشور را تسهیل نموده است. البته از جمله مزایای پیش روی سرمایه‌گذاران در این کشور می‌توان به نرخ نسبتاً پایین جرائم خشن و بهبود روابط بین‌الملل اشاره نمود. در شرایطی که لغو تحریم‌ها منجر به کاهش تنش‌ها خواهد شد، اکثر ریسک‌های امنیتی پیش روی مؤسسات تجاری در ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. در نتیجه ایران با کسب امتیاز ضعیف 33/3 از 100 در شاخص ریسک امنیتی و فعالیت‌های جنایی در بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه سیزدهم و بین لبنان و فلسطین قرار گرفته است.


فایل نمونه

گزارش پیش‌بینی ریسک‌ امنیت و جرائم در ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.