منو


مروری اجمالی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸


بهبود تولید ناخالص داخلی پس از رکود در سال ۲۰۱۷

بهبود قیمت نفت، ثابت ماندن میزان تولید صادرکنندگان و همچنین تأثیر مثبت اصلاحات ساختاری که موجب رشد اقتصادی واردکنندگان عمده نفت شده است، موجب بهبود تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸ می‌شود. با این وجود، با توجه به ریسک‌های سیاسی که بر رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر منفی می‌گذارد و قیمت‌های نفت که هنوز هم از لحاظ ساختاری، پایین‌تر از استانداردهای تاریخی هستند بازگشت به درآمدهای اقتصادی اواسط دهه ۲۰۰۰، رویدادی نامحتمل است.


نمایش کامل در فایل pdf


کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.