منوگزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی ایران

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2026


خلاصۀ مدیریتی

موضع‌گیری شدید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران، احتمال هرچه بیشتر تحریم‌های ثانویه از سوی او را بر جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌دهد، اما هنوز اجرای توافق هسته‌ای به قوت خود باقی است. با توجه به بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی، روسیه و چین می‌توان از ادامه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بهداشت و درمان در میان‌مدت و بلند‌مدت اطمینان حاصل کرد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.