منوخلاصۀ مدیریتی

در پایان سال 2017 مجموع مشترکین تلفن همراه در ایران به رقم 82/556 میلیون نفر رسید که این رقم معادل با نرخ نفوذ 102 درصد است. همچنین در فصل اول 2018 تعداد مشترکین تلفن همراه افزایش یافته و به رقم 85/6 میلیون نفر رسیده است. با این حال خاطرنشان می‌نماید بروز فرصت‌هایی برای رشد بنیادی نادر و بعید خواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان هشدار می‌دهند که تعداد زیادی سیم کارت‌ غیرفعال در بازار موجود است. سرعت رشد خدمات نسل چهارم شبکه تلفن همراه در ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی کندتر بوده است و کارشناسان انتظار دارند اپراتورهای تلفن همراه همچنان به مشتریان خود وعده عرضه خدمات پیشرفته نسل سوم و چهارم شبکه تلفن همراه و اجرای طرح‌های پیشرفته انتقال پر سرعت داده تا سال 2027 را بدهند. در این سال تعداد کل مشترکین این نوع خدمات به رقم 54/9 میلیون نفر خواهد رسید که این رقم معادل با 53/9 درصد از تعداد کل مشترکین تلفن همراه در ایران خواهد بود.

 


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت مخابرات ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.