منوخلاصۀ مدیریتی

پیوستن مجدد ایران به بازارهای جهانی کشاورزی ادامه دارد، هرچند دور از انتظار نیست که این پیشرفت سرعت آهسته‌ای داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به نرخ رشد اقتصادی خوشبینانه و اشکال متفاوت تورم قیمت مصرف‌کننده با نرخ‌های عجیب و غریب، تأثیرات این بازارها بر مصرف بسیار قابل توجه باشد و همچنان تک رقمی باقی بماند، در مقایسه با نقطه اوج قبلی که در سال 2013 نرخ 38 درصدی داشته است. همچنین بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین سودآور بوده اما مصرف دچار افت خواهد شد، بنابراین نمی‌توان از افرایش کسری بودجه در بخش کشاورزی ایران جلوگیری کرد. همچنین رفع تحریم‌ها منجر به عادی‌سازی جریان‌های تجاری خواهد شد که این امر باعث افزایش واردات غلات و اقدام مجدد ایران برای تنوع ‌بخشی به منابع واردات می‌شود.

 

 


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنعت کشاورزی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.