منوخلاصۀ مدیریتی

خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای و بازگشت مجدد تحریم‌های این کشور علیه ایران، در کوتاه‌مدت تأثیر محدودی بر صنایع معدنی و فلزی ایران خواهد داشت. در عین حال که این اتفاق در بلندمدت ریسک‌های مرتبط با این بخش را تشدید می‌نماید، دیدگاه اصلی کارشناسان همچنان بر این است که به دلیل مشکلات عملیاتی متعدد، صنایع معدنی و فلزی ایران در پنج سال آتی تنها شاهد یک رشد جزیی خواهد بود و تقاضای داخلی از این رشد پشتیبانی می‌نماید. رشد اقتصادی ایران در سال 2018 همچنان شتاب خواهد گرفت چرا که تعهد کشورهای اروپایی، چین و روسیه به بهبود روابط خود با تهران باعث خواهد شد روند صادرات ایران و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور تسهیل شود. با این حال، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، دسترسی محدود به وام‌های اعتباری و موانع ساختاری از بروز شکوفایی در اقتصاد ایران ممانعت به عمل خواهد آورد به‌ویژه با توجه به آن که از سرعت رشد و توسعه صنعت نفت و گاز ایران کاسته خواهد شد.


فایل نمونه

گزارش تحلیل صنایع معدنی ایرانکلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.