منو

تحلیل صنعت محصولات الکترونیکی، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل بازار‌محصولات‌الکترونیکی‌مصرفی ایران – فصل اول 2018

فصل اول 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2021


توسعه بازار محصولات الکترونیکی مصرفی در ایران به‌واسطه تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی پیشرفتی نداشت، اما اکنون این بازار از لحاظ عملکرد وارد دوران قوی‌تری شده است؛ دورانی که فروشندگان از نرخ‌های نفوذ نسبتاً پایین دستگاه‌های الکترونیکی مصرفی بهره‌برداری خواهند نمود، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت و ویژگی‌های جمعیتی، حمایت‌کننده خواهند بود. اگرچه سناریوی اصلی که کارشناسان برای بازار محصولات الکترونیکی مصرفی در ایران در نظر می‌گیرند مثبت است اما به دلیل وجود چالش‌های اجرایی نظیر تعرفه‌های بالا و وجود یک بازار غیررسمی بزرگ، ریسک‌هایی که بازار محصولات الکترونیکی با آن‌ها مواجه است به سمت ریسک‌های نامطلوب، متمایل است و در سطح ملی نیز به دلیل روابط متزلزل و غیر قابل اتکا با ایالات متحده و عربستان سعودی، ریسک سیاسی همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

prev
next
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.