منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت پتروشیمی

 با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

تحلیل صنعت پتروشیمی ایران، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت پتروشیمی ایران - فصل اول 2018

فصل اول 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2021


دولت پیش‌بینی کرده است کل ظرفیت پتروشیمی تا پایان سال مالی 2018-2017 به 72 میلیون تن در سال برسد؛ ضمن آن‌که انتظار می‌رود تولید با رشد 18درصدی به 59 میلیون تن افزایش یابد. سهم صادرات از این میزان کلی، به 23 میلیون تن خواهد رسید که ارزشی بالغ بر 11 میلیارد دلار دارد. دولت ایران درصدد جذب 72 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای 80 پروژه پتروشیمی است که باعث خواهد شد ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران تا سال 2020 به 130 میلیون تن در سال و سپس به180 میلیون تن تا سال 2025 افزایش یابد. در نیمه نخست سال مالی 2018-2017 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران با 5درصد رشد به27 میلیون تن رسید. این مسأله رشد 8درصدی در ارزش را موجب شد که نتیجه بهبود قیمت‌ها بود. اگر تولید با این نرخ‌ها ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که حجم تولید نیز با رشد حدوداً 7درصدی به 55 میلیون تن در کل سال شمسی دست یابد که ارزش آن معادل تقریباً 10/5 میلیارد دلار ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

prev
next
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.