منو
mokhaberat

تحلیل صنعت مخابرات، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.

 


گزارش تحلیل صنعت مخابرات ایران

فصل اول 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2021


به‌غیر از برخی موارد جزیی که با پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش فصل جاری تطبیق یافته‌اند، دیدگاه‌های اصلی در گزارش مربوط به فصل چهارم 2017 همچنان به‌ قوت خود باقی‌ هستند. این دیدگاه برای بازار تلفن همراه حفظ شده است که اپراتورهای مجازی شبکه تلفن همراه عامل اصلی هموارسازی مسیر رشد تعداد مشترکین در بلندمدت خواهند بود. بازار تلفن همراه با نرخ نفوذ 160 درصد اشباع می‌شود. بنابراین احتمال آغاز یک کمپین برای تعلیق سیم‌کارت‌های غیر فعال از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطات بسیار فراوان است که این مسأله به کندی روند رشد یا رشد منفی در فصل‌های آتی منجر خواهد شد.   [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.