منو

تحلیل صنعت خودرو، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران

فصل اول 2019

همراه با پیش‌بینی 10 ساله تا سال 2027


تقاضا برای وسایل نقلیه تجاری همچنان قدرتمند باقی می‌ماند چرا که دولت قصد دارد به روند توسعه زیرساخت‌های کشور ادامه دهد. علاوه بر این کارشناسان معتقدند تقاضای مهار شده‌ای که در ایران برای وسایل نقلیه تجاری وجود دارد هنوز برآورده نشده است. علی‌رغم کاهش نرخ رشد صنعت ساخت و ساز پیش‌بینی می‌شود فروش وسایل نقلیه تجاری در سال 2019، 8/9 درصد رشد کند که این رقم در مقایسه با رقم برآورد شده در سال 2018 (17/1 درصد) کاهش یافته است. نیروی محرکه این رشد، سرمایه‌گذاری کشورهای روسیه و چین است که باعث می‌شود روند کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در نتیجه خروج شرکت‌های اروپایی به وجود آمده است تا حدودی جبران شود. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.