منو

تحلیل صنعت حمل و نقل، با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. بردارهای خودرگرسيون اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

 البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

 در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.

 باید توجه داشت که دخالت انسان نقش لازم و مؤثری در تمام تحلیل‌ها و تکنیک‌های پيش‌بيني ایفا می‌کند. دانش انسان در مورد صنعت، كمك مي‌كند داده‌های ناهماهنگ، نقاط عطف، مشکلات ساختاری و ویژگی‌های موقتی برخی داده‌ها کشف شوند که روش‌های کاملاً مکانیکی پيش‌بيني قادر به شناخت آن‌ها نیستند.


گزارش تحلیل صنعت حمل‌و‌نقل کالا و حمل‌و‌نقل دریایی ایران - فصل اول 2018

فصل اول 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا سال 2021


هم چشم‌انداز تجارت ایران و هم چشم‌انداز صنعت حمل و نقل این کشور نسبتاً روشن است؛ با این وجود، استمرار تحریم‌های ایالات متحده و وجود موانع ساختاری مانع از شکوفایی و جهش اقتصاد ایران خواهد شد. اگرچه به‌واسطه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده روند پیوستن مجدد اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی کند و محدود خواهد بود، اما این اتفاق میزان تجارت و رشد اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد. حمایت‌ فرانسه، آلمان، چین و روسیه از دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غیرآمریکایی را تشویق خواهد کرد تا وارد بازارهای ایران شوند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر انرژی، خودروسازی، هوافضا و زیرساخت‌ها. همچنین وجود کریدورهای اصلی تجارت بین قاره‌ای در داخل ایران همچنان باعث تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد.     [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

prev
next
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.