منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش تحلیل صنعت بیمه ایران - فصل دوم 2018

فصل دوم 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا 2022


در این فصل نیز دیدگاه نسبتاً مأیوس‌کننده درباره چشم‌اندازهای بخش بیمه ایران حفظ شده است. به‌نظر نمی‌رسد رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در اوایل سال 2016 تأثیر چشمگیری بر بخش بیمه ایران داشته باشد. چالش‌های مختلف از جمله نرخ بالای تورم و سطح پایین درآمدهای خانوار برای بخش بیمه عمر و چالش‌های دیگری شامل عدم امکان دسترسی شرکت‌های بیمه‌گر به سرمایه، بیمه‌ اتکایی و دانش مورد نیاز از خارج از کشور در بخش بیمه غیرعمر، همچنان به قوت خود باقی هستند و مانع از توسعه صنعت بیمه در ایران شده‌اند. نرخ نفوذ (حق‌ بیمه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) در هر دو بخش اصلی، احتمالاً در سطح پایین باقی خواهد ماند. پیش‌بینی‌ها برای فصل جاری اندکی تغییر کرده‌اند. اگرچه بحث‌هایی پیرامون تغییرات قوانین نظارتی محدودکننده برای نقش‌آفرینان خارجی که برای ورود به بازار صنعت بیمه تلاش می‌کنند، در حال شکل‌گیری است، اما هنوز هیچ‌گونه تغییرات اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

prev
next
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.