منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش تحلیل صنعت بیمه ایران - فصل سوم 2018

فصل سوم 2018

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا 2022


صنعت بیمه ایران در مرحله آغازین توسعه و پیشرفت بوده و از پتانسیل رشد بالقوه طولانی‌مدت و قابل توجهی برخوردار است. حق بیمه‌ها هم در بخش بیمه عمر و هم در بخش بیمه غیرعمر در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی پایین‌تر هستند، بنابراین فضا برای یک رشد قدرتمند مهیا است. با این حال خاطر نشان می‌نماید به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات ساختاری، چشم‌انداز کوتاه‌مدت تا میان‌مدت صنعت بیمه ایران همچنان سرد و بی رونق باقی می‌ماند. تورم بالا، اختلافات شدید ژئوپلیتیک با واشنگتن و عدم آگاهی مردم درخصوص خدمات بیمه‌ای عواملی هستند که رشد صنعت بیمه ایران را در پنج سال آتی محدود خواهند نمود. کارشناسان اذعان می‌دارند از بین رفتن بخشی از تنش‌ها میان ایران و غرب در اوایل سال 2016 تا به امروز تأثیر چشمگیری بر صنعت بیمه ایران نداشته و باورها بر این است که نیروی محرکه رشد واقعی این بازار نوپا تا سال 2022 بروز پیدا نخواهد کرد مگر این‌که اصلاحات عمده سیاسی-اجتماعی و ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.