منو

گزارشهاي تحليلي صنايع و بازارهاي جهاني

تحلیل صنعت بیمه

با بهره‌گیری از بهترین تکنیک‌های مدل‌سازی سری‌هاي زمانی و مدل‌سازی اقتصادسنجی/ علیتی انجام گرفته است. بدیهی است شكل دقیق مدل سری‌هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده‌ها با توجه به ویژگی‌های غالب آن صنعت ارزیابی می‌شوند.

تكنيك مورد استفاده در همه تحليل‌ها، بردارهای خودرگرسيون هستند. مزیت عمده بردارهای خودرگرسيون آن است که اجازه پيش‌بيني متغیری را با استفاده از چیزی بیش از تغییرات خود متغیر به عنوان اطلاعات توصیفی می‌دهند.

البته معمولآً پيش‌بيني برخی از متغیرهای فرعی صنعت مورد نظر، با استفاده از تغییرات پیشین (سابقه) متغیر انجام می‌شود که چنین تحلیل تک‌متغیره‌ای را مدل‌سازی تک‌متغیره می‌گویند. در تحلیل‌های موجود، از پرکاربردترین و معمول‌ترین شکل مدل‌های تک‌متغیره استفاده می‌شود که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرسيون (ARMA) می‌گویند.

در تحلیل‌های انجام‌شده عمدتاً از برآوردکننده‌های کمینه مجذورات خطی (OLS) و از روش کل به جزء به منظور جلوگیری از وابستگی به بررسی‌های غیرعینی و افزایش استفاده از بررسی‌های عینی استفاده شده است.


گزارش تحلیل صنعت بیمه ایران

فصل اول 2019

همراه با پیش‌بینی 5 ساله تا 2022


  خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای باعث خواهد شد در حوزه اقتصاد کلان ایران و میزان دسترسی به ارزهای خارجی نوعی عدم‌قطعیت به وجود آید. این عدم‌قطعیت به نوبه خود موجب خواهد شد فضا برای رشد صنعت بیمه ایران نامساعد شود. این فضای نامساعد باعث خواهد شد تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ایران کاهش پیدا کند و بیمه‌گزاران خارجی از انجام تجارت در این بازار نوپا منصرف شوند. افزون بر این، یک سری مشکلات مهم و برجسته در بازار ایران وجود دارد که باعث می‌شود روند رشد صنعت بیمه این کشور بیش از پیش مختل شود. این مشکلات عبارتند از: تورم بالا، آگاهی اندک مردم در خصوص خدمات بیمه‌ای و منازعات ژئوپلتیک با ایالات متحده آمریکا. البته بازار بیمه ایران در بلند‌مدت دربردارنده یک پتانسیل رشد بنیادین و چشمگیر خواهد بود. با این حال، این پتانسیل تنها زمانی بالفعل خواهد شد که ایران دست به انجام اصلاحاتی عمده‌ در زمینه‌ روابط بین‌الملل و مسائل اجتماعی-سیاسی و اقتصادی ... [ادامه]


گزارشهای قدیمی تر


گزارش های مرتبط

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.